Curso de checo en la Universidad Bata de Zlin

Hemos recibido la siguiente oferta de curso de idioma checo la cual deseamos compartir. Primero se muestra una traducción al español y luego la comunicación original en checo.

“Hola
Me gustaría informarle sobre el curso intensivo de idioma checo para extranjeros organizado por la Universidad Tomas Bata en Zlín, República Checa.

Aprende checo durante ocho meses y estudia gratis en la universidad checa! La recepción de solicitudes para el año académico 2019/2020 se inició aquí https://czech.utb.cz/apply.php?lng=cs

Al final del curso, los graduados pueden obtener un certificado de idioma internacional ECL en el nivel B2 (nivel intermedio superior), que les da derecho a estudios universitarios gratuitos en checo en cualquier institución pública de educación superior en la República Checa.

Puede encontrar más información sobre el curso aquí: https://czech.utb.cz/info.php?lng=en#dates

La asistencia al curso no está supeditada al conocimiento previo o al estudio del idioma checo.

Por favor pase esta información a todos los que estén interesados ​​en estudiar en la República Checa.

Gracias y sinceramente les doy la bienvenida.

Ivana Pejřová

Ivana Pejrova, Ph.D.
Aprendizaje permanente / Aprendizaje permanente
Universidad Tomas Bata en Zlin”
Teléfono: +420 576 032 067
E-mail: pejrova@utb.cz | web: http://www.utb.cz

Dirección: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, CZ”

“Dobrý den,

ráda bych Vás informovala o Intenzivním kurzu českého jazyka pro cizince, který pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika.

Naučte se za osm měsíců česky a studujte na české univerzitě zdarma! Příjem přihlášek na akademický rok 2019/2020 byl již zahájen zde https://czech.utb.cz/apply.php?lng=cs

Po skončení výuky mohou absolventi získat mezinárodní jazykový certifikát ECL na úrovni B2 (vyšší-středně pokročilý), který je opravňuje k bezplatnému vysokoškolskému studiu v českém jazyce na kterékoliv veřejné vysoké škole v České republice.

Bližší informace ke kurzu naleznete zde: https://czech.utb.cz/info.php?lng=cs#dates

Účast v kurzu není podmíněna předchozí znalostí nebo studiem českého jazyka.

Prosím, předejte tuto informaci všem, kteří mají zájem o studium v České republice.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Ivana Pejřová

Ivana Pejrova, Ph.D.
Celoživotní vzdělávání / Lifelong Learning
Tomas Bata University in Zlin

Phone: +420 576 032 067
E-mail: pejrova@utb.cz | web: http://www.utb.cz

Address: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, CZ”